Kontakt

Od 2006 roku aktywnie działamy na rzecz obrony praw człowieka na Białorusi oraz promocji dorobku kulturalnego i intelektualnego Białorusinów. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!


Biuro


Dane Stowarzyszenia

  • REGON: 140642106
  • NIP: 118-188-21-96
  • KRS: 0000260915