Nasz Status i Sprawozdania

Numer REGON: 140642106

Numer NIP: 118-188-21-96

Numer KRS: 0000260915

Statut Stowarzyszenia Inicjatywa Wolna Białoruś

Sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2016:

Wolna Białoruś