Leszek Szerepka - spotkanie wokół książki "Oblicza Białorusi"

Zapraszamy na spotkanie z Leszkiem Szerepką, ambasadorem na Białorusi w latach 2011-2015, historykiem, dyplomatą, analitykiem, publicystą. Spotkaniu i dyskusji na temat współczesnej Białorusi, będzie towarzyszyć promocja książki „Oblicza Białorusi. Zapiski ambasadora”, która została wydana pod koniec 2016 roku przez Fundację Sąsiedzi. Sama publikacja to przekrojowy obraz Białorusi, pokazujący stan obecnej polityki wewnętrznej i zewnętrznej, kultury, języka, powiązań państwa z kościołem i wiele innych aspektów.