Yauheni Tsikhanovich

Białoruś

Ukończył studia ekonomiczne, jako główne zainteresowania wymienia jednak audioelektronikę oraz wydarzenia kulturalne, zwłaszcza muzyczne.