Yauheni Tsikhanovich

Białoruś

Ukończył wyższe studia ekonomiczne, jako główne zainteresowania wymienia jednak wydarzenia kulturalne. Za bohaterów dzisiejszej Białorusi uważa niepodległych artystów, pisarzy i muzyków.