Historia Białorusi

Krótka historia Białorusi

Białoruś jest krajem położonym w Europie Wschodniej, graniczącym z Polską, Litwą, Ukrainą i Rosją. Historia tego regionu sięga czasów starożytnych. Przez wieki był on zamieszkany przez różne ludy, takie jak Słowianie, Litwini i Tatarzy. W IX wieku Białoruś stała się częścią Księstwa Ruskiego, a następnie częścią Imperium Rosyjskiego. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku Białoruś stała się niepodległym państwem.

Gospodarka Białorusi

Gospodarka Białorusi opiera się głównie na przemyśle maszynowym i produkcji energii elektrycznej. Kraj ten ma bogate zasoby naturalne, w tym ropę naftową i gaz ziemny. Gospodarka Białorusi jest silnie powiązana z Rosją, a większość jej eksportu trafia do tego kraju. Inne ważne sektory gospodarki to usługi finansowe, transport i handel detaliczny.

Kultura Białorusi

Kultura Białorusi jest mieszaniną tradycji słowiańskich i radzieckich. Jest to kraj o długiej historii literackiej i muzycznej oraz bogatym folklorze. Popularne formy sztuki obejmują malarstwo, rzeźbienie i tkaniny. Muzyka białoruska skupia się na tradycyjnych instrumentach ludowych, takich jak cymbały i skrzypce.

Polityka Białorusi

Białoruś jest republiką prezydencką ze wspólnotami autonomicznymi. Prezydent Aleksander Łukaszenko sprawuje władzę od 1994 roku. Kraj ten ma parlament dwuizbowy składający się z Rady Najwyższej i Rady Reprezentantów. System polityczny Białorusi jest uważany za autorytarny ze względu na brak swobody mediów i ograniczenia praw obywatelskich.