Czemu Białoruś jest odporna na demokrację?

Białoruś pod rządami prezydenta Aleksandra Łukaszenki niestety nie będzie mogła liczyć na rządy demokratyczne. Dzieje się tak, ponieważ pozycja Łukaszenki jest na Białorusi niezmienna i trudno będzie obecnemu przywódcy zmienić cokolwiek w swojej polityce. Mimo jego praktycznie nieograniczonej władzy nie jest on jednak do końca pewien swojej władzy. Należy pamiętać, że Łukaszenko jest wciąż zależny finansowo od Rosji, ponieważ w gospodarce nie może polegać wyłącznie na dobrach swojego kraju. Ogromna przepaść między gospodarką zachodnią a tą na Białorusi jest widoczna zwłaszcza w ostatnim czasie. Można powiedzieć o ogromnym kryzysie gospodarczym, który dotyka wiele osób, ale najbardziej przedsiębiorców. Nieudolna gospodarka Białorusi jest spowodowana faktem, że aż 70% firm białoruskich nie jest sprywatyzowanych. Niestety wiąże się to z ogromnymi konsekwencjami – na rynek białoruski nie są wprowadzane żadne firmy zewnętrzne, nie ma więc dobrze opracowanej strategii rynku zbytu. Ponieważ firmy należą do państwa nie mogą prowadzić samodzielnego marketingu. Podlegają ustawom, które zatwierdza głównie rządzący prezydent. Prawa przez niego ustanawiane nie służą rozwojowi gospodarczemu, a wręcz przeciwnie – mocno hamują gospodarkę i nie przewidują żadnych reform. W dobie cyfryzacji prawa ustanawiane przez Łukaszenkę nie wpływają pozytywnie na gospodarkę. Nie przewidują bowiem, że tylko w przypadku gospodarki wolnorynkowej Białoruś jest w stanie się odpowiednio rozwinąć. 

Polityka na Białorusi

Łukaszenko wie, że istnieje niewielkie poparcie dla jego polityki wśród społeczeństwa, dlatego musi bronić swojej władzy i nie może dopuścić do powstania ruchu oporu, który mógłby tej władzy zaszkodzić. Demokracja mogłaby zaburzyć jego politykę, zwłaszcza jeśli nadal chciałby utrzymywać pozytywne relacje z Rosją. Łukaszenko nie dopuszcza więc do głosu opozycji, która mogłaby szybko obalić jego rządy. Kontroluje wszystkie przedsiębiorstwa w państwie, co daje mu praktycznie nieograniczoną władzę. Może manipulować opinią publiczną za pomocą zastraszania – na Białorusi jest osadzonych prawie 40 więźniów politycznych i ta liczba może wzrosnąć. Ostry reżim Łukaszenki polega na strachu przed utratą pozycji, czy pracy, co jest bardzo złą wieścią na Białorusi. Obywatele bowiem w razie utraty pracy nie mogą tak łatwo znaleźć nowego sposoby na zarabianie, nie mogą również wyjechać poza granice kraju. Jeśli nawet uzyskają takie pozwolenie, to często powrót do ojczystego kraju jest praktycznie niemożliwy. 

Wielu obywateli widzi, że obecna sytuacja w kraju nie jest łatwa, a partie rządzące nie mają żadnego głosu jeśli o wygląd gospodarki, dlatego są zastraszeni. Obawiając się kary więzienia nie chcą sprzeciwiać się obecnej władzy. Polityka Łukaszenki ma na celu zastraszenie jak największej ilości obywateli, by mieć nad nimi kontrolę. Utrudnione przemieszczanie się poza granice kraju znacznie utrudnia sytuację, więc obywatele nie mają innego wyjścia jak dostosować się do nakazów władzy. Dodatkowym bodźcem, który wywołuje duży strach jest fakt, że Białoruś jest jedynym krajem, który wykonuje karę śmierci. Sam przywódca bardzo chwali sobie taką politykę, mówiąc z dumą o Białorusi, jako ostatniej dyktaturze w Europie. Taki stan obowiązuje na Białorusi już od 25 lat. Kraje ościenne, w tym sama Unia Europejska próbuje interweniować w sprawie łamania praw człowieka na terenie Białorusi, jednak działania te nie przynoszą zadowalających rezultatów. Prezydent Łukaszenko nie zamierza zrezygnować ani z władzy, ani ze sposobu prowadzenia polityki względem swoich obywateli, w tym również tych prowadzących własną działalność gospodarczą. 

Brak demokracji na Białorusi sprawia, że wiele obywateli nie czuje się we własnym kraju swobodnie bez pełni praw obywatelskich. Trudna sytuacja gospodarcza w kraju, ale również nasza osobista sytuacja finansowa może sprawić, że stresujemy się, co znacznie obniża naszą odporność. Aby wzmocnić odporność, zwłaszcza na jesień oraz zimę, warto stosować preparaty, które mają w sobie witaminę C oraz witaminy z grupy B.