Fundacja “Wolność i Demokracja” na Białorusi

Fundacja “Wolność i Demokracja” działa od 2005 roku. Zamknięcie dwóch niezależnych polskich pism na Białorusi stało się przyczyną powstania Fundacji. Jako organizacja niezależna i pozarządowa udziela wsparcia Polakom na Wschodzie, a także przyczynia się do przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Ponadto wśród celów Fundacji zawartych w statusie znajdują się takie podpunkty jak “działanie na rzecz praw człowieka i demokracji we wszystkich krajach, w których wartości te byłyby poważnie zagrożone”, “podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji” czy “poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej”. Swoje postanowienia organizacja realizuje, podejmując działania zarówno w obrębie działalności medialnej na rzecz demokracji i praw człowieka, współpracy ze stowarzyszeniami, a także udzielając bezpośredniej pomocy humanitarnej, fundując stypendia czy organizując szkolenia zawodowe Polaków. W swych działaniach opieraja się na wartościach chrześcijańskich i przekonaniach konserwatywnych. 

Pomoc represjonowanym na Białorusi

Jedną z inicjatyw Fundacji “Wolność i Demokracja” jest projekt „Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi” powołany w 2006 roku. To pierwszy tak zaawansowany projekt mający na celu niesienie pomocy materialnej działaczom politycznym i społecznym na Białorusi, którzy zostali poszkodowani w wyniku represji. Dzięki wsparciu mogli oni kontynuować swoją działalność. Jednocześnie fundacja stara się tworzyć dokumentację, pozwalającą w przyszłości pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które popełniały przestępstwa i łamały prawa człowieka. Przedsięwzięcie jest finansowane przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, Departament Stanu USA i Królestwo Norwegii.

Pierwsza niezależna telewizja na Białorusi

Niezależna telewizja Biełsat TV powstała w 2007 roku przy współpracy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Telewizji Polskie S.A. Swoją działalność rozpoczęła 10 grudnia, czyli w Światowy Dzień Praw Człowieka. Głównym celem kanału jest przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie oraz tworzenie autonomicznej komunikacji pomiędzy Europą a Białorusią. Program, pomimo trudności ujawniających się na różnych płaszczyznach, charakteryzuje się wysoką jakością i rzetelnością przekazywanych informacji. Dziennikarze stacji znajdują się w samym centrum ważnych wydarzeń, niejednokrotnie ponosząc tego konsekwencje w postaci zatrzymań czy konfiskaty sprzętu. W momencie, w którym telewizji Biełsat groziło zamknięcie, w obronie stanęli nie tylko internauci, ale również eksperci, organizacje i środowiska emigracyjne. Od początku istnienia stacji Fundacja “Wolność i Demokracja” jest zaangażowana w jej finansowanie, pozyskując międzynarodowych fundatorów. Profile telewizji Biełsat w mediach społecznościowych, które są nieodłącznym elementem rozwoju stacji, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Białorusi. Podczas wydarzeń ważnych dla społeczeństwa zasięg internetowych relacji liczony jest w milionach odsłon. Strona internetowa bielsat.eu prowadzona jest obecnie w pięciu językach, co również ma swoje odzwierciedlenie w liczbie odbiorców. 

Portal kresy24.pl

Kresy24.pl to portal stworzony przez fundację w 2006 roku. Strona codziennie dostarcza odbiorcom nowe wiadomości z Białorusi, Litwy, Ukrainy czy Rosji. Projekt został stworzony z myślą o Polakach na Wschodzie, a także o osobach zainteresowanych tematyką wschodnią oraz historią i kulturą Kresów Wschodnich. Na stronie znajdziemy zarówno informacje na temat bieżących wydarzeń, ale także miejsca, które warto odwiedzić, przepisy z kuchni kresowej czy czasopismo “Magazyn Polski” w formie elektronicznej. 

Inne inicjatywy

Jedną z wielu inicjatyw podejmowanych przez Fundację “Wolność i Demokracja” jest rozbudowany projekt “Fake news i jego społeczna konsekwencje. Cała prawda o postprawdzie”. Składa się on m.in. z wydania “Małego leksykonu postprawdy”, fanpage’a Smart News czy kampani internetowej “Jesteśmy po stronie prawdy”. Głównym celem projektu jest edukacja na temat fake newsów, które zawładnęły naszą rzeczywistością. Fundacja organizuje również szkolenia. “Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider” to inicjatywa, której zadaniem jest rozwijanie kompetencji liderskich wśród młodzieży z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Organizacja wspiera rozwój oświaty polskiej, dlatego w 2019 roku nauczyciele języka polskiego m.in. z Białorusi mogli wziąć udział w stażu, który miał podnieść poziom nauczania poza granicami naszego kraju.