O stowarzyszeniu

Cele statutowe:

Informowanie

Informowanie społeczeństwa polskiego i europejskiego o sytuacji na Białorusi.

Wolność słowa

Wspieranie działań mających na celu obronę wolności słowa na Białorusi.

Promocja kultury

Promocja dorobku kulturalnego Białorusi i innych krajów Europy Wschodniej.

Prawa człowieka

Uwrażliwienie społeczeństwa polskiego i europejskiego na problem przestrzegania praw człowieka i wolności obywatelskich na Białorusi.

Społeczeństwo obywatelskie

Wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Wschodniej.

Między nami narodami

Wspieranie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami krajów UE i Europy Wschodniej.

10
Lat działania
40+
Członków
200+
Wolontariuszy
50000+
Uczęstników koncertów, projektów i akcji

Misja

Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś powstało w 2006 roku. Założone przez grupę warszawskich studentów obecnie jest miejscem skupiającym ludzi w różnym wieku i o różnych zajęciach, którzy wspierają demokratyczne przemiany na Białorusi.

Naszym głównym celem jest wspieranie dążeń wolnościowych Białorusinów oraz podtrzymywanie zainteresowania sprawami Białorusi w Polsce i Europie. W ramach działań stowarzyszenia prowadzimy akcje i kampanie obywatelskie, organizujemy szkolenia dla dziennikarzy i aktywistów społecznych, realizujemy projekty kulturalne. Jesteśmy głównym organizatorem koncertów Solidarni z Białorusią. Wspierają nas znani artyści z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Zapoznaj się z naszym statutem i sprawozdaniami finansowymi.