Zarząd

Karolina Gendek
Prezes zarządu stowarzyszenia. Miłośniczka białoruskiej kultury, w szczególności literatury. Mieszkała ponad rok w Mińsku, ale zatęskniła za Warszawą i wróciła.
Aleksandra Sliziuk
Absolwentka Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ze stowarzyszeniem związana od 2017 r.